KRÁLIČÍ

Trojúhelník X 10 Čtverec X 4 Rovnoramenný trojúhelník X 4 Pětiúhelník X 2 Šestiúhelník X 2